logo_ugkk logo_ugkk

Atribúty Katastrálneho Operátu

Aplikácia je v overovacej prevádzke.
Aplikáciu vyvinul a služby prevádzkuje Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave. Správcom aplikácie je Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dáta priebežne aktualizujeme. Informácie budú priebežne aktualizované po dodaní z KO OÚ. Ďalšie informácie o rastrových mapách sú v procese vývoja.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.


Informačná povinnosť v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR)