Verzia 4.5 19 Apríl 2024

Novinky

Odstránenie možnosti sťahovania BPEJ dát

Verzia 4.4 29 Február 2024

Novinky

Pridaný link na stiahnutie OpenData údajov po krajoch

Verzia 4.3 24 Október 2023

Novinky

Pridaná možnosť stiahnutia BPEJ dát vo formáte VGI pre dané katastrálne územie

Pridaný odkaz na sťahovanie INSPIRE dát vo formáte Atom Feed

Verzia 4.2 5 Apríl 2023

Novinky

Pridaná možnosť stiahnutia INSPIRE dát parciel E (pôvodne boli iba parcely C)

Pridaný návod na konverziu Open Data (GPKG) do DXF

Verzia 4.1 19 Január 2023

Vylepšenia

Oprava sťahovania Open Data

Pridaný názov okresu pri vyhľadávaní katastrálnych území

Oprava vzorca vo výpočte dovolenej odchýlky

Verzia 4.0 26 Október 2022

Novinky

Pridaná možnosť objednania INSPIRE dát

Verzia 3.0 19 Apríl 2022

Novinky

Pridaná možnosť exportovania údajov do CSV

Pridaná možnosť objednania otvorených dát (Open Data)

Verzia 2.1 17 December 2021

Novinky

Pridané okno s kontaktom

Verzia 2.0 22 November 2021

Novinky

Pridané informácie o rastrových mapách

Vylepšenia

Upravený dizajn

Verzia 1.0 4 November 2021

Vytvorenie aplikácie AKO - Atribúty katastrálneho operátu